Obecnie sołtysem we wsi Hamrzysko jest Aleksy Bzdręga, który swój urząd sprawuje od 2007 roku.    

Poprzednio sołtysami we wsi byli: Andrzej Niezborała, Zbigniew Kinowski, Leon Niezborała.