Historia tej wsi sięga połowy XV stulecia i jest ściśle związana z dziejami właścicieli dóbr wieleńskich. W dostępnych źródłach Hamrzysko pojawia się pod nazwą Hamer i określane jest jako osada śródleśna. Niewątpliwie istniały tu pokłady rud darniowych, a ówczesna nazwa wskazuje, że miejscowa ludność potrafiła budować piece do wypalania żelaza. W XIX wieku znajdowało się tutaj 18 budynków zamieszkiwanych przez niewiele ponad 200 osób; z tamtych czasów przetrwało kilka domów i obiektów gospodarczych. Wieś zachowała też dawny układ przestrzenny typowej ulicówki.

Warunki naturalne od wieków określały sposób życia i źródła utrzymania mieszkańców tej osady. Tutejsza ludność związana była z gospodarkę leśną i rybactwem, a pola uprawne zajmowały stosunkowo niewielki areał. Tak było 200 lat temu a dziś…?

„Miasto i gmina Wieleń” Pilska Oficyna Wydawnicza 2000r.

Według Przewodnika Krajoznawczego „Puszcza Notecka” pod redakcją Pawła Andersa i Władysława Kusiaka „Nazwa wsi świadczy o istnieniu tu dawnej kużnicy, wykorzystującej rudę darniową i energię wodną Miały. W dokumencie z 1455 roku wzmiankowano Crotcz et Hamer (Krucz i Hamrzysko). Wieś tutejsza znana od 1499 r., a w 1510 r. jej nazwę zapisano jako Hamrzisko.