Kapliczka Kardynała Wojtyły

W połowie lipca 1977 roku nad jeziorem Białym w lesie na skarpie obozował i odbywał wycieczki kajakowe wraz ze swoimi wychowankami Kardynał Karol Wojtyła. Na pamiątkę tego wydarzenia nadleśnictwo Potrzebowice zbudowało niedaleko miejsca biwakowania piękną kapliczke Kardynała Wojtyły.

Rezerwat „Wilcze Błota”

oddz. 52, Leśnictwo Ciszkowo, Obręb Krucz, Nadleśnictwo Krucz, powierzchnia 2,76 ha. Uznany w roku 1968 zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 05.10.1968 r. /MP nr 43, poz. 304/ celem zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych zbiorowisk roślinności bagiennej i torfowiskowej.

Jest rezerwatem częściowym o charakterze florystycznym.

Występujące na jego powierzchni zbiorowiska z roślinnością bagienną i wodną jako nieliczne zachowały się w stanie mało zmienionym.

Z ciekawszych gatunków roślin będących pod ochroną gatunkową, zasługujących na ochronę występują:

  • rosiczka okrągłolistna,
  • rosiczka długolistna,
  • szalej jadowity,
  • bobrek trójlistkowy,
  • grzybień biały,
  • grążel żółty,
  • żurawina błotna,
  • modrzewnica pospolita,
  • siedmiopalecznik błotny

Hamrzysko 1

 Jedna z najstarszych chat we wsi. Jej historia sięga początków XIX wieku. Znajdowała się tutaj wtedy karczma wiejska. Karczma stała, tak jak obecnie, na rozstaju dróg. W czasie wyprawy Napoleona na Rosję w 1812 roku nocował w karczmie napoleoński marszałek Ludwik Mikołaj Davout, jeden z najwybitniejszych żołnierzy Napoleona

Hamrzysko 21

W tym miejscu po wojnie francusko-pruskiej w 1871 roku przetrzymywani byli przez Prusaków jeńcy francuscy.

Drogowskazy „Puszczańskie”

„Drogowskazy Puszczańskie” – wykute ręcznie z kamienia zachowały się do dziś w Hamrzysku. Kierunek drogi i ilośc kilometrów do najbliższych wiosek były wypisane smołą na kamieniu.